Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Nilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nilstorp 1444 25,1% 28,5% 24,4% 22,0% 8,2% 48,7% 51,3% 4,7%  
Summa 1444 25,1% 28,5% 24,4% 22,0% 8,2% 48,7% 51,3% 4,7%

http://www.val.se