Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Veberöd, Gamla byn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Gamla byn 1452 15,3% 32,2% 23,1% 29,4% 6,0% 48,3% 51,7% 3,7%  
Summa 1452 15,3% 32,2% 23,1% 29,4% 6,0% 48,3% 51,7% 3,7%

http://www.val.se