Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Linero, Gårdarike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linero, Gårdarike 1246 20,8% 40,3% 22,6% 16,3% 6,3% 48,2% 51,8% 6,9%  
Summa 1246 20,8% 40,3% 22,6% 16,3% 6,3% 48,2% 51,8% 6,9%

http://www.val.se