2014-09-22 10:19:39

Val till kommunfullmäktige i Lund - Röster - Lunds Västra

16,90%
3,49%
10,78%
2,14%
23,44%
8,82%
15,59%
5,79%
4,05%
6,90%
0,00%
2,10%
M C FP KD S V MP SD FI FöNyL DemV ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,37%
+0,52
2010: 82,86%

Röstfördelning - kommunvalkrets Lunds Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6331 16,90% -2504 -8,54 8835 25,44%
C Centerpartiet 1308 3,49% -139 -0,68 1447 4,17%
FP Folkpartiet liberalerna 4039 10,78% -745 -2,99 4784 13,78%
KD Kristdemokraterna 800 2,14% -160 -0,63 960 2,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8783 23,44% +669 +0,08 8114 23,36%
V Vänsterpartiet 3304 8,82% +948 +2,04 2356 6,78%
MP Miljöpartiet de gröna 5839 15,59% +918 +1,42 4921 14,17%
SD Sverigedemokraterna 2169 5,79% +670 +1,47 1499 4,32%
FI Feministiskt initiativ 1518 4,05% +1147 +2,98 371 1,07%
FöNyL FörNyaLund 2584 6,90% +2584 +6,90    
DemV Demokratisk Vänster i Lund     -907 -2,61 907 2,61%
ÖVR Övriga partier 788 2,10% +253 +0,56 535 1,54%
  Giltiga röster 37463 100,00% +2734   34729 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 421 1,11% -87 -0,33 508 1,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,06% +10 +0,02 11 0,03%
VDT Valdeltagande 37905 83,37% +2657 +0,52 35248 82,86%
  Antal röstberättigade 45464   +2923   42541  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Lunds Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI FöNyL DemV ÖVR BLANK OG VDT
27,65% 3,94% 22,40% 3,23% 17,56% 2,52% 12,41% 3,03% 1,72% 5,05%   0,50% 0,90%   83,19%
19,95% 3,64% 13,91% 1,49% 13,49% 6,62% 15,65% 3,89% 5,30% 13,58%   2,48% 0,90%   82,03%
20,72% 3,00% 12,48% 3,16% 16,47% 9,15% 14,64% 4,08% 3,99% 9,82%   2,50% 1,15% 0,16% 87,31%
17,49% 8,80% 12,32% 1,41% 12,32% 6,46% 25,35% 2,93% 5,40% 2,23%   5,28% 1,73%   70,78%
22,70% 3,82% 12,36% 0,90% 21,12% 6,29% 17,75% 5,39% 2,25% 4,72%   2,70% 0,89% 0,22% 73,65%
15,14% 2,29% 6,30% 1,88% 35,02% 7,69% 12,68% 7,94% 2,54% 7,12%   1,39% 1,13%   85,01%
14,74% 2,83% 7,24% 1,83% 34,97% 7,74% 13,49% 6,74% 2,00% 6,74%   1,67% 0,99% 0,16% 83,39%
17,65% 2,76% 10,28% 1,53% 23,71% 9,36% 14,43% 5,68% 4,14% 8,90%   1,53% 0,76%   86,32%
12,64% 2,73% 5,47% 1,59% 30,75% 12,07% 12,07% 8,31% 4,67% 5,69%   3,99% 0,68%   77,00%
14,29% 1,88% 7,59% 1,71% 30,69% 13,80% 11,92% 7,10% 3,18% 6,29%   1,55% 0,81%   87,96%
11,33% 0,93% 5,14% 2,10% 32,94% 14,49% 15,19% 5,72% 5,61% 4,56%   1,99% 0,92% 0,12% 76,35%
18,09% 4,46% 12,10% 2,80% 19,36% 9,17% 19,49% 4,08% 4,20% 4,84%   1,40% 0,88% 0,13% 86,29%
15,42% 2,43% 12,41% 3,10% 20,70% 10,23% 19,20% 4,36% 3,60% 7,29%   1,26% 0,50%   86,14%
15,25% 3,67% 6,88% 2,52% 30,39% 8,26% 16,17% 8,03% 3,21% 3,33%   2,29% 1,02% 0,11% 76,03%
22,45% 2,69% 11,69% 2,42% 16,94% 7,12% 17,47% 4,70% 5,11% 6,18%   3,23% 1,19% 0,13% 84,25%
17,88% 3,53% 18,64% 2,64% 17,76% 6,17% 13,60% 5,16% 2,64% 9,45%   2,52% 1,24% 0,12% 81,81%
20,33% 5,57% 11,84% 2,37% 15,88% 6,13% 17,69% 4,32% 5,43% 8,36%   2,09% 0,83% 0,14% 78,72%
15,81% 2,92% 12,29% 2,41% 23,88% 6,62% 14,78% 4,64% 3,95% 10,91%   1,80% 0,85%   87,16%
17,61% 6,30% 15,83% 1,94% 11,95% 7,59% 25,36% 2,10% 4,68% 1,29%   5,33% 2,21% 0,16% 70,21%
18,03% 5,10% 11,29% 1,09% 14,75% 9,84% 22,59% 2,73% 7,10% 0,73%   6,74% 1,79%   56,92%
7,87% 1,48% 7,05% 0,66% 40,82% 15,25% 12,13% 5,25% 4,26% 2,46%   2,79% 0,81%   63,21%
18,63% 6,09% 12,55% 2,21% 26,01% 3,87% 12,18% 6,83% 1,85% 9,23%   0,55% 0,55% 0,18% 91,15%
19,18% 3,27% 11,23% 3,18% 22,54% 5,33% 13,84% 6,27% 2,53% 11,32%   1,31% 0,83%   87,01%
10,67% 1,49% 6,95% 3,60% 34,37% 8,19% 11,04% 12,03% 3,47% 4,96%   3,23% 1,71% 0,12% 75,05%
9,26% 2,28% 5,13% 1,00% 35,33% 12,68% 15,24% 9,83% 3,28% 3,13%   2,85% 1,40% 0,14% 76,18%
9,63% 3,13% 8,50% 1,50% 26,25% 14,50% 17,50% 6,88% 5,38% 4,50%   2,25% 0,99%   81,04%
18,54% 2,99% 10,31% 1,50% 21,28% 9,14% 17,87% 4,66% 3,91% 8,06%   1,75% 1,15%   84,57%
10,77% 1,83% 7,87% 1,38% 28,27% 13,83% 15,43% 5,96% 5,35% 6,88%   2,44% 0,91%   85,56%
21,52% 3,29% 14,10% 3,20% 15,79% 5,92% 14,66% 5,08% 3,76% 11,47%   1,22% 0,93% 0,09% 86,55%
10,92% 2,46% 8,00% 2,15% 31,69% 12,00% 11,54% 6,62% 4,00% 9,08%   1,54% 0,61%   80,44%
20,10% 2,48% 10,44% 2,87% 21,93% 9,14% 16,19% 6,27% 4,31% 5,22%   1,04% 0,91%   81,89%
26,21% 3,86% 12,18% 2,63% 17,53% 5,08% 14,64% 4,56% 3,16% 8,33%   1,84% 1,13%   89,18%
19,11% 4,73% 11,35% 2,18% 14,76% 8,14% 16,08% 3,12% 6,53% 12,49%   1,51% 1,21% 0,09% 85,00%
16,70% 10,23% 13,38% 1,89% 19,84% 5,57% 12,93% 11,31% 2,78% 3,86%   1,53% 0,98% 0,09% 87,42%
19,21% 5,76% 15,27% 2,88% 20,94% 5,38% 12,58% 7,49% 2,11% 7,59%   0,77% 1,05%   91,64%
11,16% 4,26% 6,33% 1,84% 16,80% 12,31% 27,73% 1,61% 11,97% 1,38%   4,60% 1,92% 0,11% 66,39%
12,83% 1,77% 8,50% 1,68% 32,48% 11,59% 13,72% 7,79% 2,74% 5,04%   1,86% 1,14%   80,89%
16,56% 1,84% 8,90% 1,02% 29,65% 10,63% 13,29% 7,36% 3,37% 6,24%   1,12% 1,41% 0,10% 83,73%
19,65% 2,75% 12,73% 2,65% 20,57% 8,45% 13,44% 6,31% 3,16% 9,37%   0,92% 1,60%   84,58%
18,79% 3,58% 12,36% 1,98% 18,79% 9,52% 20,02% 3,58% 6,18% 3,09%   2,10% 2,76% 0,12%  
Lunds Västra 16,90% 3,49% 10,78% 2,14% 23,44% 8,82% 15,59% 5,79% 4,05% 6,90%   2,10% 1,11% 0,06% 83,37%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Lunds Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 532 1,42% +86 +0,14 446 1,28%
DjuP Djurens parti 102 0,27% +102 +0,27    
K Kommunistiska Partiet 52 0,14% +3   49 0,14%
SPI SPI Välfärden 27 0,07% +27 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 75 0,20% +35 +0,09 40 0,12%
  Totalt övriga partier 788 2,10% +253 +0,56 535 1,54%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Lunds Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se