Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Lunds Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annehem 1202 11,4% 57,3% 20,0% 11,2% 6,7% 48,7% 51,3% 8,9%  
Centrum, Clemens rote 1486 29,8% 25,9% 19,7% 24,6% 6,5% 47,7% 52,3% 7,2%  
Centrum, Drottens rote-Svanelyckan 1395 28,0% 21,7% 23,7% 26,5% 5,6% 44,5% 55,5% 5,5%  
Delfi 1225 91,4% 8,5% 0,1%   20,2% 61,1% 38,9% 22,5%  
Fäladstorget 611 41,1% 33,6% 11,1% 14,2% 5,9% 52,4% 47,6% 13,4%  
Gunnesbo, Fornängen 1454 18,6% 32,8% 32,6% 16,0% 6,0% 47,8% 52,2% 5,6%  
Gunnesboparken 1457 19,4% 34,9% 28,8% 16,9% 6,1% 47,7% 52,3% 5,7%  
Hospitalsgården-Järnåkra 1521 27,0% 28,0% 20,1% 24,9% 6,0% 47,6% 52,4% 4,5%  
Klostergården N 1148 30,1% 35,5% 16,2% 18,3% 6,5% 48,6% 51,4% 12,2%  
Klostergården SV 1404 17,1% 22,5% 23,1% 37,3% 5,3% 46,3% 53,7% 4,7%  
Klostergården SÖ 1133 30,8% 32,9% 19,3% 16,9% 7,4% 48,7% 51,3% 8,1%  
Klosterhusen 919 33,3% 32,3% 18,9% 15,5% 6,4% 50,4% 49,6% 7,4%  
Kobjer-Sliparelyckan 1392 27,9% 32,7% 21,7% 17,7% 5,2% 49,3% 50,7% 6,9%  
Ladugårdsmarken 1160 23,6% 41,6% 22,2% 12,6% 4,6% 48,2% 51,8% 14,3%  
Måsen 895 35,9% 28,8% 20,2% 15,1% 8,6% 48,8% 51,2% 5,8%  
Möllevången V 984 26,3% 33,9% 16,6% 23,2% 4,5% 48,0% 52,0% 11,5%  
Möllevången Ö 921 35,5% 33,4% 13,9% 17,2% 6,4% 48,5% 51,5% 14,9%  
N Fäladen, Borgareparken 1347 26,1% 24,6% 20,8% 28,4% 8,1% 50,4% 49,6% 8,8%  
N Fäladen, Kämnärsrätten NV 903 79,8% 19,5% 0,7%   6,6% 59,8% 40,2% 26,9%  
N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ 982 74,4% 24,7% 0,8%   8,8% 61,8% 38,2% 38,1%  
N Fäladen, Rådhusrätten 973 33,8% 35,1% 22,8% 8,2% 9,4% 49,4% 50,6% 14,4%  
Norra Nöbbelöv 599 13,2% 30,2% 26,5% 30,1% 6,5% 51,1% 48,9% 4,2%  
Nöbbelöv-Oscarshem 1239 14,4% 31,1% 26,5% 28,0% 6,0% 47,7% 52,3% 5,6%  
Nöbbelövs centrum 1094 29,6% 32,4% 19,4% 18,6% 3,9% 47,8% 52,2% 8,4%  
Offerkällan 936 29,6% 37,9% 19,2% 13,2% 6,4% 48,9% 51,1% 11,3%  
Papegojelyckan V 997 24,5% 36,2% 22,8% 16,5% 5,8% 52,9% 47,1% 7,8%  
Papegojelyckan Ö 1439 29,7% 28,9% 19,0% 22,4% 5,2% 47,7% 52,3% 6,1%  
Pilelyckan-Rådmansvången 1544 24,6% 31,9% 23,1% 20,4% 4,7% 49,2% 50,8% 5,6%  
Plantagelyckan 1242 31,0% 26,8% 17,1% 25,1% 6,5% 46,8% 53,2% 7,8%  
Sankt Hans park 813 22,3% 28,8% 25,8% 23,1% 6,9% 49,1% 50,9% 10,1%  
Sankt Lars 944 25,1% 35,4% 22,2% 17,3% 7,0% 51,0% 49,0% 7,0%  
Spoletorp V 1294 39,5% 26,0% 20,9% 13,6% 7,7% 49,3% 50,7% 3,7%  
Spoletorp Ö 1260 40,4% 19,9% 16,3% 23,4% 7,5% 45,9% 54,1% 8,3%  
Torn 1288 12,7% 49,1% 24,8% 13,5% 5,0% 50,6% 49,4% 7,0%  
Vallkärra 1148 10,9% 40,2% 24,7% 24,2% 4,7% 51,3% 48,7% 4,8%  
Vildanden 1336 83,3% 16,2% 0,4%   11,4% 49,9% 50,1% 30,8%  
Värpinge - Klosters Fälad 1186 23,0% 28,6% 26,9% 21,5% 8,0% 49,5% 50,5% 6,8%  
Värpinge gård 1413 20,8% 36,4% 21,4% 21,4% 6,5% 46,4% 53,6% 6,2%  
Väster 1180 25,5% 28,1% 19,4% 27,0% 4,7% 46,4% 53,6% 6,1%  
Lunds Västra 45464 31,3% 30,7% 19,5% 18,4% 6,8% 49,4% 50,6% 9,7%

http://www.val.se