Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Fäladstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fäladstorget 611 41,1% 33,6% 11,1% 14,2% 5,9% 52,4% 47,6% 13,4%  
Summa 611 41,1% 33,6% 11,1% 14,2% 5,9% 52,4% 47,6% 13,4%

http://www.val.se