Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - N Fäladen, Kämnärsrätten NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Kämnärsrätten NV 903 79,8% 19,5% 0,7%   6,6% 59,8% 40,2% 26,9%  
Summa 903 79,8% 19,5% 0,7% 6,6% 59,8% 40,2% 26,9%

http://www.val.se