Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Papegojelyckan V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Papegojelyckan V 997 24,5% 36,2% 22,8% 16,5% 5,8% 52,9% 47,1% 7,8%  
Summa 997 24,5% 36,2% 22,8% 16,5% 5,8% 52,9% 47,1% 7,8%

http://www.val.se