Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Nöbbelöv-Oscarshem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nöbbelöv-Oscarshem 1239 14,4% 31,1% 26,5% 28,0% 6,0% 47,7% 52,3% 5,6%  
Summa 1239 14,4% 31,1% 26,5% 28,0% 6,0% 47,7% 52,3% 5,6%

http://www.val.se