Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Spoletorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spoletorp Ö 1260 40,4% 19,9% 16,3% 23,4% 7,5% 45,9% 54,1% 8,3%  
Summa 1260 40,4% 19,9% 16,3% 23,4% 7,5% 45,9% 54,1% 8,3%

http://www.val.se