Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Klostergården N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klostergården N 1148 30,1% 35,5% 16,2% 18,3% 6,5% 48,6% 51,4% 12,2%  
Summa 1148 30,1% 35,5% 16,2% 18,3% 6,5% 48,6% 51,4% 12,2%

http://www.val.se