Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Klostergården SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klostergården SÖ 1133 30,8% 32,9% 19,3% 16,9% 7,4% 48,7% 51,3% 8,1%  
Summa 1133 30,8% 32,9% 19,3% 16,9% 7,4% 48,7% 51,3% 8,1%

http://www.val.se