Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Vallkärra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallkärra 1148 10,9% 40,2% 24,7% 24,2% 4,7% 51,3% 48,7% 4,8%  
Summa 1148 10,9% 40,2% 24,7% 24,2% 4,7% 51,3% 48,7% 4,8%

http://www.val.se