Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Klostergården SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klostergården SV 1404 17,1% 22,5% 23,1% 37,3% 5,3% 46,3% 53,7% 4,7%  
Summa 1404 17,1% 22,5% 23,1% 37,3% 5,3% 46,3% 53,7% 4,7%

http://www.val.se