Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ 982 74,4% 24,7% 0,8%   8,8% 61,8% 38,2% 38,1%  
Summa 982 74,4% 24,7% 0,8% 8,8% 61,8% 38,2% 38,1%

http://www.val.se