Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Papegojelyckan Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Papegojelyckan Ö 1439 29,7% 28,9% 19,0% 22,4% 5,2% 47,7% 52,3% 6,1%  
Summa 1439 29,7% 28,9% 19,0% 22,4% 5,2% 47,7% 52,3% 6,1%

http://www.val.se