Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Vildanden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vildanden 1336 83,3% 16,2% 0,4%   11,4% 49,9% 50,1% 30,8%  
Summa 1336 83,3% 16,2% 0,4% 11,4% 49,9% 50,1% 30,8%

http://www.val.se