Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Centrum, Clemens rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Clemens rote 1486 29,8% 25,9% 19,7% 24,6% 6,5% 47,7% 52,3% 7,2%  
Summa 1486 29,8% 25,9% 19,7% 24,6% 6,5% 47,7% 52,3% 7,2%

http://www.val.se