2014-09-23 10:22:28

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Röster - Ekbacken

18,21%
2,24%
6,16%
2,99%
34,92%
8,50%
9,80%
16,43%
0,19%
0,56%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 74,05%
+3,02
2010: 71,04%

Röstfördelning - valdistrikt Ekbacken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 195 18,21% +7 -0,67 188 18,88%
C Centerpartiet 24 2,24% -12 -1,37 36 3,61%
FP Folkpartiet liberalerna 66 6,16% -14 -1,87 80 8,03%
KD Kristdemokraterna 32 2,99% -5 -0,73 37 3,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 374 34,92% -6 -3,23 380 38,15%
V Vänsterpartiet 91 8,50% +34 +2,77 57 5,72%
MP Miljöpartiet de gröna 105 9,80% +15 +0,77 90 9,04%
SD Sverigedemokraterna 176 16,43% +54 +4,18 122 12,25%
FI Feministiskt initiativ 2 0,19% +2 +0,19    
ÖVR Övriga partier 6 0,56%   -0,04 6 0,60%
  Giltiga röster 1071 100,00% +75   996 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 23 2,10% +6 +0,42 17 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,18% +2 +0,18    
VDT Valdeltagande 1096 74,05% +83 +3,02 1013 71,04%
  Antal röstberättigade 1480   +54   1426  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ekbacken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SOC.P Socialistiska Partiet     -1   1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,56% +1 +0,06 5 0,50%
  Totalt övriga partier 6 0,56%   -0,04 6 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ekbacken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se