2014-09-22 16:34:37

Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Röster - Köping

21,08%
17,20%
1,40%
3,66%
28,17%
3,01%
3,01%
8,71%
0,00%
8,82%
4,73%
0,22%
M C FP KD S V MP SD FI FÖL Öland ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,30%
+4,27
2010: 78,03%

Röstfördelning - valdistrikt Köping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 196 21,08% -43 -7,89 239 28,97%
C Centerpartiet 160 17,20% -24 -5,10 184 22,30%
FP Folkpartiet liberalerna 13 1,40% -7 -1,03 20 2,42%
KD Kristdemokraterna 34 3,66% -15 -2,28 49 5,94%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 262 28,17% +65 +4,29 197 23,88%
V Vänsterpartiet 28 3,01% +7 +0,47 21 2,55%
MP Miljöpartiet de gröna 28 3,01% -16 -2,32 44 5,33%
SD Sverigedemokraterna 81 8,71% +69 +7,26 12 1,45%
FI Feministiskt initiativ            
FÖL Framtid Öland 82 8,82% +82 +8,82    
Öland nya Ölandspartiet 44 4,73% -15 -2,42 59 7,15%
ÖVR Övriga partier 2 0,22% +2 +0,22    
  Giltiga röster 930 100,00% +105   825 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,96% -4 -0,59 13 1,55%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 939 82,30% +101 +4,27 838 78,03%
  Antal röstberättigade 1141   +67   1074  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Köping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,22% +2 +0,22    
  Totalt övriga partier 2 0,22% +2 +0,22    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Köping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se