2014-09-22 16:51:27

Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Röster - Borgholms 2

20,62%
7,54%
1,73%
2,18%
46,87%
1,63%
3,09%
5,63%
0,00%
6,45%
4,00%
0,27%
M C FP KD S V MP SD FI FÖL Öland ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,48%
+7,07
2010: 75,42%

Röstfördelning - valdistrikt Borgholms 2

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 227 20,62% -20 -3,60 247 24,22%
C Centerpartiet 83 7,54% -67 -7,17 150 14,71%
FP Folkpartiet liberalerna 19 1,73% -31 -3,18 50 4,90%
KD Kristdemokraterna 24 2,18% -21 -2,23 45 4,41%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 516 46,87% +144 +10,40 372 36,47%
V Vänsterpartiet 18 1,63% -9 -1,01 27 2,65%
MP Miljöpartiet de gröna 34 3,09% -9 -1,13 43 4,22%
SD Sverigedemokraterna 62 5,63% +51 +4,55 11 1,08%
FI Feministiskt initiativ            
FÖL Framtid Öland 71 6,45% +71 +6,45    
Öland nya Ölandspartiet 44 4,00% -29 -3,16 73 7,16%
ÖVR Övriga partier 3 0,27% +1 +0,08 2 0,20%
  Giltiga röster 1101 100,00% +81   1020 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,16% -4 -0,47 17 1,64%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,18% +2 +0,18    
VDT Valdeltagande 1116 82,48% +79 +7,07 1037 75,42%
  Antal röstberättigade 1353   -22   1375  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Borgholms 2

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,27% +1 +0,08 2 0,20%
  Totalt övriga partier 3 0,27% +1 +0,08 2 0,20%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Borgholms 2

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se