Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Ålder och kön - Borgholms 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgholms 2 1353 13,2% 19,7% 23,5% 43,6% 4,4% 47,2% 52,8% 2,8%  
Summa 1353 13,2% 19,7% 23,5% 43,6% 4,4% 47,2% 52,8% 2,8%

http://www.val.se