Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Ålder och kön - Högby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högby 885 10,4% 18,1% 25,3% 46,2% 5,3% 51,1% 48,9% 3,1%  
Summa 885 10,4% 18,1% 25,3% 46,2% 5,3% 51,1% 48,9% 3,1%

http://www.val.se