Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Ålder och kön - Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt 933 12,3% 20,7% 27,5% 39,4% 4,0% 52,0% 48,0% 2,1%  
Summa 933 12,3% 20,7% 27,5% 39,4% 4,0% 52,0% 48,0% 2,1%

http://www.val.se