Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Ålder och kön - Böda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böda 618 9,5% 16,3% 26,2% 47,9% 4,2% 51,1% 48,9% 3,2%  
Summa 618 9,5% 16,3% 26,2% 47,9% 4,2% 51,1% 48,9% 3,2%

http://www.val.se