2014-09-18 11:03:52

Val till riksdagen - Röster - Gryt

31,80%
16,28%
5,38%
3,69%
20,28%
2,46%
3,84%
14,13%
0,92%
1,23%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,85%
+3,26
2010: 87,58%

Röstfördelning - valdistrikt Gryt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 207 31,80% -67 -10,75 274 42,55%
C Centerpartiet 106 16,28% -4 -0,80 110 17,08%
FP Folkpartiet liberalerna 35 5,38% +9 +1,34 26 4,04%
KD Kristdemokraterna 24 3,69% -5 -0,82 29 4,50%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 132 20,28% +3 +0,25 129 20,03%
V Vänsterpartiet 16 2,46%   -0,03 16 2,48%
MP Miljöpartiet de gröna 25 3,84% +2 +0,27 23 3,57%
SD Sverigedemokraterna 92 14,13% +58 +8,85 34 5,28%
FI Feministiskt initiativ 6 0,92% +4 +0,61 2 0,31%
ÖVR Övriga partier 8 1,23% +7 +1,07 1 0,16%
  Giltiga röster 651 100,00% +7   644 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,61%   -0,01 4 0,62%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,15 1 0,15%
VDT Valdeltagande 655 90,85% +6 +3,26 649 87,58%
  Antal röstberättigade 721   -20   741  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gryt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,77% +5 +0,77    
  Direktdemokraterna 1 0,15% +1 +0,15    
DjuP Djurens parti 1 0,15% +1 +0,15    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,15% +1 +0,15    
SPI SPI Välfärden     -1 -0,16 1 0,16%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 8 1,23% +7 +1,07 1 0,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gryt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se