Val till riksdagen - Ålder och kön - Gryt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gryt 721 7,9% 15,1% 29,5% 47,4% 3,5% 52,3% 47,7%   1,7%
Summa 721 7,9% 15,1% 29,5% 47,4% 3,5% 52,3% 47,7% 1,7%

http://www.val.se