Val till riksdagen - Ålder och kön - Valdemarsvik 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valdemarsvik 2 928 15,8% 23,6% 26,3% 34,3% 6,5% 50,0% 50,0%   0,4%
Summa 928 15,8% 23,6% 26,3% 34,3% 6,5% 50,0% 50,0% 0,4%

http://www.val.se