Val till riksdagen - Ålder och kön - Valdemarsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gryt 721 7,9% 15,1% 29,5% 47,4% 3,5% 52,3% 47,7%   1,7%
Gusum 1363 14,2% 27,3% 28,2% 30,3% 6,0% 52,8% 47,2%   1,0%
Ringarum 1106 15,3% 28,7% 26,9% 29,2% 5,9% 50,5% 49,5%   1,4%
Tryserum-Östra Ed 719 11,5% 22,9% 29,6% 35,9% 4,6% 50,6% 49,4%   1,5%
Valdemarsvik 1 1404 12,7% 22,8% 21,9% 42,5% 4,4% 48,2% 51,8%   1,3%
Valdemarsvik 2 928 15,8% 23,6% 26,3% 34,3% 6,5% 50,0% 50,0%   0,4%
Valdemarsviks Kommun 6241 13,3% 24,1% 26,6% 36,1% 5,2% 50,6% 49,4% 1,2%

http://www.val.se