Val till riksdagen - Ålder och kön - Gusum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gusum 1363 14,2% 27,3% 28,2% 30,3% 6,0% 52,8% 47,2%   1,0%
Summa 1363 14,2% 27,3% 28,2% 30,3% 6,0% 52,8% 47,2% 1,0%

http://www.val.se