Val till riksdagen - Ålder och kön - Valdemarsvik 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valdemarsvik 1 1404 12,7% 22,8% 21,9% 42,5% 4,4% 48,2% 51,8%   1,3%
Summa 1404 12,7% 22,8% 21,9% 42,5% 4,4% 48,2% 51,8% 1,3%

http://www.val.se