Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Mullsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mullsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 1 1425 13,8% 29,2% 18,9% 38,0% 5,1% 49,4% 50,6%   1,2%
Mullsjö 2 1530 18,5% 33,8% 23,7% 24,0% 5,6% 48,5% 51,5%   0,7%
Mullsjö 3 954 15,5% 28,3% 27,6% 28,6% 4,8% 52,3% 47,7%   0,8%
Mullsjö 4 1531 14,0% 28,1% 23,2% 34,7% 4,4% 49,2% 50,8%   1,1%
Mullsjö 5440 15,5% 30,0% 23,0% 31,5% 5,0% 49,6% 50,4% 1,0%

http://www.val.se