Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mullsjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mullsjö 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 1 1425 13,8% 29,2% 18,9% 38,0% 5,1% 49,4% 50,6%   1,2%
Summa 1425 13,8% 29,2% 18,9% 38,0% 5,1% 49,4% 50,6% 1,2%

http://www.val.se