Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mullsjö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mullsjö 4

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 4 1531 14,0% 28,1% 23,2% 34,7% 4,4% 49,2% 50,8%   1,1%
Summa 1531 14,0% 28,1% 23,2% 34,7% 4,4% 49,2% 50,8% 1,1%

http://www.val.se