Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mullsjö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mullsjö 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 3 954 15,5% 28,3% 27,6% 28,6% 4,8% 52,3% 47,7%   0,8%
Summa 954 15,5% 28,3% 27,6% 28,6% 4,8% 52,3% 47,7% 0,8%

http://www.val.se