Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Sjöbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sjöbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1680 12,6% 30,2% 28,2% 29,1% 4,6% 51,0% 49,0%   1,8%
Everlöv 801 13,5% 29,6% 31,1% 25,8% 4,0% 52,6% 47,4%   2,0%
Fränninge 707 18,0% 26,9% 28,0% 27,2% 5,0% 50,5% 49,5%   1,3%
Lövestad 952 14,0% 27,6% 28,6% 29,8% 4,0% 51,9% 48,1%   2,0%
Sjöbo Centrum 1117 16,0% 22,4% 18,2% 43,4% 3,8% 43,8% 56,2%   1,0%
Sjöbo Emanuel 1326 16,4% 27,9% 23,2% 32,4% 4,4% 50,0% 50,0%   1,7%
Sjöbo Färsinga 1309 21,3% 25,4% 20,6% 32,7% 4,7% 49,0% 51,0%   0,7%
Sjöbo Linné 1564 15,0% 30,3% 24,6% 30,1% 3,5% 48,6% 51,4%   1,5%
Sjöbo Sandbäck 1403 14,0% 29,0% 26,4% 30,6% 4,4% 52,8% 47,2%   0,8%
Sövde 553 11,8% 26,0% 35,3% 26,9% 3,3% 48,8% 51,2%   2,5%
Vanstad 1297 13,6% 32,1% 29,1% 25,2% 4,9% 53,1% 46,9%   1,8%
Vollsjö 1119 15,8% 26,6% 28,6% 29,0% 4,6% 50,4% 49,6%   1,6%
Östra Kärrstorp 704 13,8% 31,5% 31,7% 23,0% 5,0% 51,7% 48,3%   1,7%
Sjöbo 14532 15,1% 28,3% 26,5% 30,1% 4,3% 50,3% 49,7% 1,5%

http://www.val.se