Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Blentarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Blentarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1680 12,6% 30,2% 28,2% 29,1% 4,6% 51,0% 49,0%   1,8%
Summa 1680 12,6% 30,2% 28,2% 29,1% 4,6% 51,0% 49,0% 1,8%

http://www.val.se