Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Kärrstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Kärrstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Kärrstorp 704 13,8% 31,5% 31,7% 23,0% 5,0% 51,7% 48,3%   1,7%
Summa 704 13,8% 31,5% 31,7% 23,0% 5,0% 51,7% 48,3% 1,7%

http://www.val.se