Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sjöbo Sandbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjöbo Sandbäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Sandbäck 1403 14,0% 29,0% 26,4% 30,6% 4,4% 52,8% 47,2%   0,8%
Summa 1403 14,0% 29,0% 26,4% 30,6% 4,4% 52,8% 47,2% 0,8%

http://www.val.se