Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hackås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hackås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hackås 876 12,2% 26,1% 29,3% 32,3% 3,3% 52,4% 47,6%   0,9%
Summa 876 12,2% 26,1% 29,3% 32,3% 3,3% 52,4% 47,6% 0,9%

http://www.val.se