Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Oviksbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oviksbygden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oviksbygden 1371 14,2% 22,4% 27,1% 36,3% 3,7% 50,8% 49,2%   0,9%
Summa 1371 14,2% 22,4% 27,1% 36,3% 3,7% 50,8% 49,2% 0,9%

http://www.val.se