Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Klövsjö-Rätan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Klövsjö-Rätan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klövsjö-Rätan 843 13,3% 20,9% 23,7% 42,1% 3,8% 51,5% 48,5%   1,9%
Summa 843 13,3% 20,9% 23,7% 42,1% 3,8% 51,5% 48,5% 1,9%

http://www.val.se