Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Storsjö-Åsarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Storsjö-Åsarna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storsjö-Åsarna 729 13,2% 21,5% 25,2% 40,1% 4,9% 51,4% 48,6%   1,0%
Summa 729 13,2% 21,5% 25,2% 40,1% 4,9% 51,4% 48,6% 1,0%

http://www.val.se