2018-09-21 11:10:32

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Röster - kommun Skurup

23,38%
7,23%
4,11%
4,03%
25,32%
4,35%
2,50%
28,19%
0,35%
0,55%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,04%
+2,94
2014: 82,10%

Röstfördelning - kommun Skurup

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2356 23,38% +254 +1,36 2102 22,03%
C Centerpartiet 728 7,23% +99 +0,63 629 6,59%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 414 4,11% +2 -0,21 412 4,32%
KD Kristdemokraterna 406 4,03% +199 +1,86 207 2,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2551 25,32% -549 -7,16 3100 32,48%
V Vänsterpartiet 438 4,35% +71 +0,50 367 3,85%
MP Miljöpartiet de gröna 252 2,50% -129 -1,49 381 3,99%
SD Sverigedemokraterna 2840 28,19% +850 +7,34 1990 20,85%
FI Feministiskt initiativ 35 0,35% -65 -0,70 100 1,05%
ÖVR Övriga anmälda partier 55 0,55% -200 -2,13 255 2,67%
  Giltiga röster 10075 100,00% +532   9543 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,02% +2 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 173 1,69% +4 -0,05 169 1,74%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,03%     3 0,03%
VDT Valdeltagande 10253 85,04% +538 +2,94 9715 82,10%
  Antal röstberättigade 12056   +223   11833  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Skurup

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,40% 5,86% 3,56% 3,33% 21,81% 4,94% 2,76% 37,08% 0,34% 0,92%   1,47%   79,07%
32,95% 9,74% 9,74% 5,57% 13,46% 3,36% 3,60% 20,88% 0,12% 0,58%   0,92%   87,79%
22,94% 5,26% 3,52% 3,52% 31,06% 3,88% 1,97% 27,12% 0,30% 0,42%   2,56%   83,97%
18,61% 7,04% 3,91% 3,48% 29,22% 5,30% 1,91% 29,65% 0,35% 0,52%   1,79%   81,60%
25,02% 6,16% 3,43% 5,38% 28,84% 3,82% 2,26% 24,40% 0,23% 0,47%   1,68% 0,08% 86,32%
24,44% 6,81% 3,08% 3,08% 29,46% 3,37% 1,86% 27,24% 0,14% 0,50%   1,55% 0,14% 80,40%
21,59% 12,13% 4,65% 2,82% 21,76% 3,16% 3,99% 28,57% 0,83% 0,50%   1,63%   86,81%
28,88% 9,35% 4,34% 5,18% 16,19% 5,34% 1,67% 28,21% 0,33% 0,50% 0,17% 0,99%   88,47%
23,85% 9,43% 2,29% 4,04% 21,70% 5,53% 4,04% 27,63% 1,08% 0,40%   0,93%   81,32%
18,22% 6,26% 3,62% 3,76% 24,34% 4,45% 2,36% 35,88% 0,14% 0,97%   2,31%   83,92%
17,98% 3,37% 6,18% 7,30% 24,72% 11,24% 3,37% 25,28% 0,56%   0,55% 1,65%    
Skurup 23,38% 7,23% 4,11% 4,03% 25,32% 4,35% 2,50% 28,19% 0,35% 0,55% 0,02% 1,69% 0,03% 85,04%

Röstfördelning övriga partier - kommun Skurup

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 41 0,41% +41 +0,41    
PP Piratpartiet 5 0,05% -36 -0,38 41 0,43%
ENH Enhet 4 0,04% +4 +0,04    
SKÅ SKÅNEPARTIET 3 0,03% -37 -0,39 40 0,42%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,02% -172 -1,80 174 1,82%
  Totalt övriga partier 55 0,55% -200 -2,13 255 2,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Skurup

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se