Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - kommun Skurup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skurup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1118 15,7% 34,1% 27,9% 22,4% 6,1% 52,0% 48,0% 10,2%  
Skivarp 2 991 10,7% 21,4% 29,2% 38,7% 3,6% 50,1% 49,9% 4,5%  
Skurup 1 2046 16,0% 35,1% 22,8% 26,1% 6,0% 49,5% 50,5% 6,4%  
Skurup 2 1435 19,8% 36,2% 23,3% 20,8% 5,9% 49,5% 50,5% 7,2%  
Skurup 3 1513 16,8% 36,3% 20,4% 26,5% 6,1% 50,6% 49,4% 4,8%  
Skurup 4 1765 16,6% 28,6% 19,8% 35,0% 5,3% 46,6% 53,4% 4,6%  
Slimminge 705 14,3% 31,9% 34,3% 19,4% 4,3% 53,3% 46,7% 5,8%  
Svenstorp 685 12,0% 30,1% 33,3% 24,7% 3,2% 52,7% 47,3% 6,7%  
Villie 921 15,4% 30,0% 29,0% 25,6% 5,4% 50,8% 49,2% 5,1%  
Örsjö 877 16,5% 32,2% 27,9% 23,4% 4,7% 52,1% 47,9% 6,6%  
Skurup 12056 15,8% 32,1% 25,2% 26,8% 5,3% 50,2% 49,8% 6,1%

http://www.val.se