Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Örsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö 877 16,5% 32,2% 27,9% 23,4% 4,7% 52,1% 47,9% 6,6%  
Summa 877 16,5% 32,2% 27,9% 23,4% 4,7% 52,1% 47,9% 6,6%

http://www.val.se