Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 2 1435 19,8% 36,2% 23,3% 20,8% 5,9% 49,5% 50,5% 7,2%  
Summa 1435 19,8% 36,2% 23,3% 20,8% 5,9% 49,5% 50,5% 7,2%

http://www.val.se