Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Skivarp 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skivarp 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1118 15,7% 34,1% 27,9% 22,4% 6,1% 52,0% 48,0% 10,2%  
Summa 1118 15,7% 34,1% 27,9% 22,4% 6,1% 52,0% 48,0% 10,2%

http://www.val.se