Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Villie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Villie

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villie 921 15,4% 30,0% 29,0% 25,6% 5,4% 50,8% 49,2% 5,1%  
Summa 921 15,4% 30,0% 29,0% 25,6% 5,4% 50,8% 49,2% 5,1%

http://www.val.se