Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Slimminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Slimminge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slimminge 705 14,3% 31,9% 34,3% 19,4% 4,3% 53,3% 46,7% 5,8%  
Summa 705 14,3% 31,9% 34,3% 19,4% 4,3% 53,3% 46,7% 5,8%

http://www.val.se